Trang chủ » Review Lịch sử

Review Lịch sử

Truyện lịch sử là thể loại truyện dựa trên khuôn mẫu có thật , là một tiểu thuyết trần thuật bao quanh bởi các sự kiện đã từng xảy ra. Tác giả sẽ dựa theo đó để sáng tác , neo đậu câu chữ, và xây dựng cốt truyện mà không làm thay đổi quá khứ.Có thể hoặc không sử dụng và kết hợp các nhân vật có thật với các yếu tố hư cấu.