Trang chủ » Review Truyện Ngược

Review Truyện Ngược

Truyện ngược là một cụm từ chỉ sự ngược đãi, mang thể ở đây là ngược tâm hoặc ngược thân, người chịu ngược thường sẽ là nam hoặc nữ chính. Cụ thể: Truyện ngược thân xoàng xĩnh thiên về hành hạ thể xác, trong đó thường xuất hiện các vụ bạo hành (nếu là con gái sẽ có thể bị cưỡng bức)